ประกาศกำหนดวันจัดส่งตัวอย่างพัสดุ (ชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 7 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 19 ก.พ.61
(อ่าน 255)

  หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดวันจัดส่งตัวอย่างพัสดุ (ชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยผู้ยืนข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 รายการ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันหยุดการเรียนการสอน จึงขอเลื่อนกำหนดวันจัดส่งตัวอย่างพัสดุ เป็น วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready