สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 24 มี.ค.61
(อ่าน 549)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด "วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดงขลา เพื่อขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาอื่น ๆ ในการกระจายโอกาสและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่างสถาบัน หนวยงานกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ผู้สนใจ
: ติตดามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready