สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 16 มี.ค.61
(อ่าน 397)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรของโครงการ

ผู้สนใจ :  สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไชต์ https://goo.gl/forms/DsR0wnsAA6pEYfou2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาญณรงค์ คงทน หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 มือถือ 081-5407304 หรือ 086-4815005 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www2.tsu.ac.th/org/rdi หรือ LINE ID : RDI_TSU , FACEBOOK : สวพ. ม.ทักษิณ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561


 หนังสือเชิญชวน

 โครงการและกำหนดการ

 แผ่นประชาสัมพันธ์

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready