รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 9 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 477)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเน้นด้าน
    - วิศวกรรมยานยนต์ (Automative Engineering) หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)
    - การทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)
    - กลศาสตร์การวิบัติ (Fracture Mechanics) หรือ กลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics)
    - การออกแบบเครื่องกล หรือ การผลิต (Mechanical Design or Design for Menufacturing)
    - การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) หรือ กลศาสตร์ของไหล-ความร้อน (Thermo-Fluid Mechanics)
    - หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันที่สภาวิศวกรรับรองฯ
3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
              - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
              - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready