สำนักหอสมุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 21 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 11 พ.ย.61
(อ่าน 85)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาเขตสงขลา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการติดตั้งพื้นยาง ขนาด 62 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,925 บาท) 


วิทยาเขตพัทลุง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (2,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready