สำนักหอสมุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 21 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 9 ธ.ค.61
(อ่าน 148)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาเขตสงขลา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการติดตั้งพื้นยาง ขนาด 62 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,925 บาท) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,980 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ กำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ กำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (87,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) กำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000 บาท)


วิทยาเขตพัทลุง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (2,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready