ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 16 พ.ย.61
(อ่าน 32)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสารการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561 (378 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,824.80 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready