นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัล ในงาน TSU Innovation Fair 2023

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ คว้า 3 รางวัล ในงาน TSU Innovation Fair 2023

21 ส.ค. 66 385

     ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ( ระดับมัธยมศึกษา ) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
และรางวัลเหรียญทองแดง  2 รางวัล 
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ในงาน TSU Innovation Fair 2023 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เหรียญทอง ( ระดับมัธยมศึกษา ) ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่อโครงงาน : ตู้ยาอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ผู้จัดทำโครงงาน : 
นายภาณุพงศ์ จันทร์ลาม
นางสาวนภัสกร เหมือนแก้ว
นายธวัชชัย เรืองวุฒิ
นางสาวโอฬาริศา จุลพูน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.นันทพันธ์ นภัทรานนท์

เหรียญทองแดง 
ชื่อโครงงาน : อุปกรณ์ปอกเปลือกและผ่าหลังกุ้ง
ผู้จัดทำโครงงาน : 
นายเทพณรินทร์ บัวเพชร์ 
นางสาวปัณฎา วีระประเสริฐสกุล 
นายวัชพล คำเรือง
นางสาวนัยน์ยภัค ปลอดฟัก
นางสาวสปันนา ภู่เจริญลาภธาดากุล
นายกฤตพิชญ์ อนุสุนัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์  , ครูณรงค์ บัวเพชร์

เหรียญทองแดง 
ชื่อโครงงาน : ผลิตภัณฑ์กัมมี่น้ำผึ้งต้านอนุมูลอิสระและเบาหวาน
ผู้จัดทำโครงงาน : 
นางสาวสันธิลา นิลวิสุทธิ์
นายนิปุณ มาณะแก้ว
นายริฟฮาน นกแอนหมาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน , ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ ,ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว