มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันสถาปนาค่ายรามคําแหง

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันสถาปนาค่ายรามคําแหง

12 ก.ย. 66 982

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคําแหง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  43 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

     สำหรับประวัติของวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ซึ่งข้าราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่  43  และครอบครัว ได้ถือฤกษ์งามยามดีวันที่ 12 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคําแหง โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช เป็นประจําทุกปี