ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์คว้ารองอันดับ 2 สาวงามเกาะยอ ปี 2567

ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์คว้ารองอันดับ 2 สาวงามเกาะยอ ปี 2567

22 พ.ค. 67 202
ซิน-นัฐวีกานต์ นามแยง ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารองอันดับ 2 การประกวดสาวงามเกาะยอ ประจำปี 2567 
ขอแสดงความยินดีกับ ซิน-นัฐวีกานต์ นามแยง ศิษย์เก่า (รหัสนิสิต 63) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 "สาวงามเกาะยอ" การประกวดสาวงามเกาะยอ งานเทศกาลของดีเกาะยอ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567