ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 พ.ค. 67 194

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอมฤต จิตรนิรัตน์  นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ที่ผลงานเขียนลำดับที่สองภายใต้นามปากกา "ภมุภามุ" ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดย สำนักพิมพ์ P.S. Publishing ในชื่อ "บรรยากาศประมาณนี้มีผีประมาณไหน"

ที่มา : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - ม.ทักษิณ สงขลา