Thai PBS จับมือ TSU เปิดวงเสวนา ชวนคุย  ชวนมอง ชวนสะท้อน ความคาดหวัง  สว. แบบไหนที่คนใต้ต้องการ

Thai PBS จับมือ TSU เปิดวงเสวนา ชวนคุย ชวนมอง ชวนสะท้อน ความคาดหวัง สว. แบบไหนที่คนใต้ต้องการ

30 พ.ค. 67 406

ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคีเครือข่าย สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันการศึกษาในภูมิภาค จัดเวทีฟังเสียงประเทศไทย เพื่อฟังเสียงคนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั่วประเทศ สะท้อนความคาดหวังที่มีต่อสมาชิกวุฒิสภา ของประชาชนแต่ละภูมิภาคทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้

หลังจากจบเวทีภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567....วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) ถึงคิวของเวทีภาคใต้ ซึ่งได้ใช้พื้นที่ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดวงเสวนา ชวนคุย – ชวนมอง – ชวนสะท้อน ความคาดหวังที่มีต่อสมาชิกวุฒิสภาในแบบที่ประชาชนคนใต้ต้องการ

ก่อนการเสวนา มีการชวนคุย ชวนคิดเกี่ยวกับการมองภาพอนาคตข้างหน้า ผ่านการเลือกฉากทัศน์ในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ซึ่งถูกนำไปเปรียบเทียบกับแกง 3 ชนิด ที่เป็น signature dish ของคนใต้ คือ แกงส้ม แกงสมรม และคั่วกลิ้ง

     

แกงส้ม สะท้อนภาพข้อจำกัดและความไม่ชัดเจนของกติกาการเลือกตั้งสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ชื่อว่า “ยาก และซับซ้อนที่สุดในโลก” ซึ่งนั่นอาจจะทำให้หลายคนที่มีความตั้งใจเกิดความรู้สึกว่าถูกกีดกันจากเวทีเลือกตั้ง

แกงสมรม สะท้อนภาพการผลักดันให้มีตัวแทนของประชาชนจากทุกภาคส่วน

คั่วกลิ้ง สะท้อนภาพความตื่นตัวทางการเมือง ระหว่าง 2 ขั้ว คือ เสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม ที่ต่างก็มุ่งหวังตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่

      

วงเสวนาในวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคัก ตื่นตัวของผู้ร่วมวงเสวนาเกือบ 100 ชีวิต จากหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายองค์กรคณะทำงานของสถาบันพระปกเกล้าและไทยพีบีเอสจาก 20 กลุ่มอาชีพ เครือข่ายประชาชนที่สนใจเรื่องสังคม การเมือง รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา

    

เริ่มต้นการเสวนาจากการชวนคุย ชวนคิด และให้ข้อมูลจาก 4 Key Man วงใน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะตัวแทนนักรัฐศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะตัวแทนนักกฎหมาย ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “แม้ว่ากติกาการเลือกตั้งสรรหา สว. จะยุ่งยาก ซับซ้อน ให้รู้ว่าการได้มาด้วยวิธีไหนไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้คนที่มีหัวใจ มีอุดมการณ์และจุดยืนที่ชัดเจน” และคุณกิตติพิชญ์ กลับคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ในฐานะตัวแทนภาคเอกชน มี ดร.สมัชชา นิลบัทม์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ที่เน้นการชวนคุยมากกว่าการถาม - ตอบ ทำให้วงเสวนามีความเป็นกันเอง ทุกคนต่างปล่อยหมัดฮุกทางความคิดชนิดที่ไม่มีใครกั๊ก ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกๆ ความคิดเห็นล้วนมาจากพื้นฐานความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่ใช่แค่ความรู้สึก มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นแบบติดตลกที่ทำให้หลายคนขำไม่ออกไว้ว่า “หลังจากสวมสูท (ได้รับตำแหน่ง) ทั้ง ส.ส. และ สว. มักจะกลายเป็นท่านที่ประชาชนเข้าถึงยาก”

     

     

อย่างไรก็ตาม ทุกประเด็นจากวงเสวนาเล็กๆ ในวันนี้ล้วนชวนให้ขบคิด ทำให้เห็นภาพในอนาคต ทำให้เกิดความหวัง พลังใจที่จะเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลง นับว่าเป็นครึ่งวันของการแลกเปลี่ยนมุมมอง แชร์ความคิดที่เข้มข้นถึงเครื่องแกง ตามแบบฉบับของพี่น้องชาวใต้ และเชื่อว่าข้อมูลความคิดเห็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของประชาชนเกี่ยวกับการคัดเลือกและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการ จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นข้อเสนอและภาพสะท้อนของสังคมไทยต่อไป

 

.............................................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

#ฟังเสียงประเทศไทย #ฟังเสียงคนท้องถิ่น #เลือกตั้งสว2567 #สว67 #สมาชิกวุฒิสภา #ข่าวไทยพีบีเอส #ThaiPBS #มหาวิทยาลัยทักษิณ #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม #SDGs #WeTSU #TSUNEWS