คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

31 พ.ค. 67 185

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ( Faculty Of Economics And Business Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia)               

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2567 คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะสหวิทยาการและการประกอบการ(MUSE) มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU)  และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (FEB) มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (UPNVJ) เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย “THE SIGNING CEREMONY MOA BETWEEN FACULTY OF MULTIDISCIPLINARY SCIENCES AND ENTREPRENEURSHIP THAKSIN UNIVERSITY, THAILAND AND FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, INDONESIA”  ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (https://fb.watch/spdIUwGlIB/)                

 

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี  คณบดีคณะสหวิทยาการและการประกอบการ และ Dr.Jubaedah, SE., MM. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะสหวิทยาการและการประกอบการ ได้เจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty Of Economics And Business Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตแบบรับเข้า (Inbound) และส่งออก (Outbound) การเรียนการสอนแบบสาธารณะและแบบพิเศษ การทำหลักสูตร/ประกันคุณภาพ การทำวิจัยและตีพิมพ์ การจัดสัมมนา ประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและไม่ใช่วิชาการในระดับนานาชาติร่วมกัน โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการศึกษาให้เกิดการบูรณาการในด้านสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น

 

   

    

.....................
เรียบเรียง : คณะสหวิทยาการและการประกอบการ
ติดตามข่าวสารคณะฯทาง https://www.facebook.com/muse.thaksin?mibextid=ZbWKwL