เพราะไม่มีจึงแตกต่าง  เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ   หนังสือดีอีกเล่มที่ควรอ่าน

เพราะไม่มีจึงแตกต่าง เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ หนังสือดีอีกเล่มที่ควรอ่าน

31 พ.ค. 67 800

TSU NEWS พามารีวิวหนังสือน่าอ่านอีกเล่ม ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เป็นนักคิด นักอ่าน และนักเขียน ในฐานะกวีหน้าใหม่

ชื่อหนังสือว่า “เพราะไม่มีจึงแตกต่าง เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ”  ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ให้ได้อ่านกันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา หลายท่านอาจจะคิดว่า คงจะเหมือนกับหนังสือทั่ว ๆ ไป ที่เน้นนำเสนอเรื่องหนัก ๆ เรื่องวิชาการด้านการบริหาร หรือสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้จะมีอะไรน่าสนใจ  ถ้าท่านได้อ่านดูแล้ว  เชื่อว่า จะตอบเป็นเสียงเดียวกัน “หนังสือเล่มนี้ ไม่มีไม่ได้แล้ว !!!”

อธิการบดี เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารองค์กร ในรูปแบบของการเล่าประสบการณ์ตรงของการทำงานบริหาร หลากเรื่องเล่าจากหลายแหล่งที่พบเจออย่างเห็นภาพดีทีเดียว ซึ่งอ่านจบแล้ว ให้ความรู้สึกว่า เราสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ท่านเล่าให้อ่านนั้น มาประยุกต์และประกอบการทำงานของเราได้ดีมาก ๆ สำหรับหนังสือ 328 หน้า แบ่งเป็น 3 ช่วง จึงขอหยิบยกข้อเขียนบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวกับวิธีการบริหารคน บริหารงาน บริหารองค์กรที่ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านพอสังเขป  ...  

จากช่วงที่ 1 เรื่องเล่าระหว่างทาง : ระหว่างทางของเรื่องเล่า  หน้า 71  “อำนาจสองหน้า ภาษาสองบท”

“การที่แต่ละภาษาล้วนถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไข ระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ กระบวนการใช้อันมากมาย ภาษาจึงมี/เป็น อำนาจที่สามารถควบคุม กำกับความคิด สร้างความหมาย ความรู้ ความจริงให้กับสมาชิกของสังคมด้วยกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ภาษาจึงเป็นทั้งอำนาจในตัวเองที่เรียกว่า "อำนาจของภาษา" และผู้ใช้ภาษาที่สร้างภาษา และทำให้ภาษามีพลังอำนาจขึ้นมาอย่างสลับชับซ้อน หรือที่เรียกว่า "ภาษาของอำนาจ" กล่าวได้ว่าภาษาเป็นที่มาของอำนาจที่เกิดขึ้นจากอำนาจของภาษาและการแปรเป็นอำนาจของผู้ใช้ภาษา ให้บรรลุ เป้าหมายของการสื่อสาร ผ่านปฏิบัติการและกระทำการทางภาษาในลักษณะ "จุดกระทำ" ที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่สถานการณ์หนึ่ง อ่านแล้ว....นี่คือแนวทางของรูปแบบการสั่งการด้วยภาษาที่ขึ้นอยู่กับพลังของผู้ใช้ภาษา ที่จะทำให้การสื่อสารที่ส่งไปมีอำนาจที่สามารถควบคุม กำกับ และสร้างความเข้าใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารได้  

จากช่วงที่ 2 เรื่องเล่าจากสนาม : ในสนามของเรื่องเล่า  หน้า 153  “น้อยแต่มาก”

“การลงมือลงแรง 80 เปอร์เซ็นต์ อาจทำให้เกิดผลลัพธ์เพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าเลือกทำในสิ่งที่ง่าย ๆ ไม่ท้าทาย งานประจำที่ชาชินและชินชา ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าทดลองอะไรใหม่ๆ ทำมากอาจได้น้อย ทำน้อยกลับได้มาก” “คือเหตุผลที่ว่าต้องโฟกัสไปที่ 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะการโฟกัสหาจุดสำคัญที่สุดของงานเจอ สร้างคานงัดให้ถูกจุด ลงมือปฏิบัติการ ถูกจังหวะ ผลลัพธ์จักตามมา งานที่สำคัญต้องสร้างแรงกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่นของการเปลี่ยนแปลง" อ่านแล้ว...นี่ก็คือแนวทางและวิธีการของการทำงานที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจุดโฟกัส รูปแบบการทำงาน ทำน้อยแต่โฟกัสจุดสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด  

จากช่วงที่ 3 เรื่องเล่าบนทางข้างหน้า : ทางข้างหน้ายังมีเรื่องเล่า  หน้า 239  “เพราะไม่มีจึงแตกต่าง”

“ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ คนรุ่นใหม่ อายุน้อยๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทนำในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ประชาสังคม” “ในแวดวงธุรกิจเอกชนก็ไม่น้อยหน้า CEO รุ่นใหม่ไฟแรงอายุน้อยไม่ได้มีพื้นฐานดั้งเดิมจากธุรกิจของครอบครัวหรือกงสีมาก่อน แต่เติบโตมาจากความรู้ความสามารถ การก้าวทันพลวัตและการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจในยุคดิสรัปชัน (Disruption) และมีรายงานว่ามีเศรษฐีใหม่ระดับพันล้านที่ร่ำรวยขึ้นมาจากความสามารถของตนเองระดับพันล้าน (Self-Made Bilionaires) เพิ่มสูงทุกปี น่าสนใจว่า 25% มาจากครอบครัวที่ยากจน” อ่านแล้ว

นี่ก็คือแนวทางของรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับการทำงานแบบเดิม แต่มุ่งสร้างโอกาสให้กับตัวเอง เลือกให้ถูกจังหวะ ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อความเติบโตแบบก้าวกระโดด   

หนังสือ “เพราะไม่มีจึงแตกต่าง เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ” มีเรื่องราวมากมายให้เล่าขานจากการทำงาน ประสบการณ์ผ่านทางการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนกับคน ในท่วงทำนองวรรณกรรม การเล่าเรื่อง เชื่อเหลือเกินว่า “เพราะไม่มีจึงแตกต่าง เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ” จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดการเป็นนักเดินทางคุณภาพได้ในทางใดทางหนึ่งได้ นับว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่าน เพราะได้แนะนำเครื่องมือและวิธีบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำตาม ลองหามาอ่านดู แล้วจะรู้ว่า...เราทุกคนสามารถสร้างเรื่องเล่าในแบบฉบับของตัวเองได้

ร่วมเล่นเกมส์พร้อมลุ้นของรางวัล  มีกติกา

1. กดไลค์  เพจ TSU NEWS 

2. คอมเมนท์เรื่องที่ชอบจากหนังสือ“เพราะไม่มีจึงแตกต่าง เรื่องเล่างานบริหารในวาระ 55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ”

3. และแชร์โพสต์ 

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2567 

ประกาศผลผู้โชคดี 5 คน  ทางเพจ TSU NEWS  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

ติดตาม และร่วมเล่นเกมส์ได้ที่  

.........................................

เรียบเรียง :  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#เพราะไม่มีจึงแตกต่าง #CEOรุ่นใหม่ #55ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ #Disruption #TSUNEWS #WETSUNEWS #มหาวิทยาลัยทักษิณ