ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

1 มิ.ย. 67 139

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์