ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

1 มิ.ย. 67 159

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์