ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1 มิ.ย. 67 171

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์