ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน

1 มิ.ย. 67 198

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุนนางสาวมาณี แก้วชนิด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล