ม.ทักษิณ ร่วมมือ ททท.สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ จัด Blogger Fam Trip ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทลุงสู่มาเลเซีย

ม.ทักษิณ ร่วมมือ ททท.สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ จัด Blogger Fam Trip ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทลุงสู่มาเลเซีย

1 มิ.ย. 67 819

        ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ในการร่วมจัดกิจกรรม Blogger Fam Trip โดยนำสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเข้าสู่ในตลาดมาเลเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการภายใต้โครงการวิจัย “พัทลุงโมเดล: การวิจัยและนวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”  สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามกรอบการวิจัย “พื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม” โดยการท่องเที่ยวถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของพื้นที่ในภูมินิเวศของพื้นที่และการนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  

  

    ในการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอองค์ประกอบที่เกี่ยวการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งที่น่าสนใจ (Attraction) กิจกรรม (Activity) ความเข้าถึง (Accessibility) ที่พัก (Accommodation) สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenity) กิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงานท้องถิ่น/ท้องที่ ได้่แก่ นายอำเภอศรีนครินทร์ และคณะ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน แกนนำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ และภาคีที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดี

   เส้นทางการท่องเที่ยวได้เน้นการดึงศักยภาพและอัตลักษณ์เด่นตามบริบทของพื้นที่ ทั้งด้านนิเวศธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ อาหารท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีกิจกรรมทั้งการนวดแบบผ่อนคลาย แช่น้ำร้อน 

  

     เดินทางต่อไปสัมผัสภูมินิเวศเชิงเขาพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เป็นพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นป่าผืนใหญ่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด สมบูรณ์ด้วยผลไม้ และพืชผักนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นหลากหลายเมนู เช่น แกงไตปลาพุงปลาหวด ยำผักกูด ผัดผักเหลียงใบใหญ่ แกงส้มจากเครื่องแกงที่ผลิตในชุมชน เป็นต้น

 

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop ที่หลากหลายเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทั้งแบบกลุ่มหรือครอบครัว เช่น การทำผ้าผัดย้อมสีธรรมชาติ ที่กลุ่มศรีนาคา กิจกรรมทำเรซิ่น พิซซ่าจากผักพื้นบ้านต้องแวะที่นี่เลย ในสวนศรี เที่ยวชมสวนเกษตรที่สวนลุงนวย ต่อด้วยกิจกรรมแบบผ่อนคลายด้วยการแวะทักทายน้องกวางที่น่ารัก บ้านสวนกวาง จากนั้นพักรับประทานอาหารพร้อมจิบกาแฟในดงบอน ร้านกาแฟเล็ก ๆ ในชุมชนซึ่งโอบล้อมด้วยดงบอนทำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น แวะวัดถ้ำสุมโนพื้นที่แห่งความสงบ ต่อด้วยกิจกรรม Adventure time ด้วยการขับรถ ATV ชมเส้นทางตามธรรมชาติ  หรือจะล่องแก่งที่เกาะกลางโดนแพรทอง ก่อนจบทริปวัสุดท้ายเช้าตรู่อีกวันนำสื่อมวลชมเดินทางเข้าเมืองสงขลาจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับพัทลุง แวะชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา เที่ยวชมมะเล ชมเมืองสงขลา และเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สำหรับที่พักในทริปนี้มีหลายจุด ได้แก่ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส วารีชีวา เกาะกลางโตนแพรทอง ไร่หินปู ทั้งนี้ที่พักในพื้นที่ยังมีหลายแห่งที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว   

  

  

     การจัดกิจกรรม Blogger Fam Trip ในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสให้จังหวัดพัทลุงได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียผ่านสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เข้ามาสู่จังหวัดพัทลุงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ตลาดในท้องถิ่น ส่งผลเกิดการยกระดับห่วงโซ่การท่องเที่ยวในพื้นที่และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ต่อไป

 

....................................
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์ สำนักงานมหาวิทยาล้ยทักษิณ 
ขอบคุณภาพจากเพจในดงบอน และคุณเกศราพร อินทรสโร