เชื่อมสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไทย  จีน  มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง

เชื่อมสัมพันธ์สถาบันการศึกษาไทย จีน มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง

6 มิ.ย. 67 262

    

6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง (Nanning Normal University) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับจาก ศาสตราจารย์ ดร. หลี่ฉวนฉี่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง  

    

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์หนานหนิง และหารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา รวมถึงการร่วมสร้างสถาบันขงจื่อหรือศูนย์แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาและขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่นิสิตจากทั้งสองสถาบัน

   

..................................................................................

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  

#Glocalization #TSU #ThaksinUniversity #งานวิเทศสัมพันธ์ #สื่อสารองค์กร #TSUNews #WeTSU #Thailand #China