ประมวลภาพผู้บริหารและบุคลากร ม.ทักษิณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประมวลภาพผู้บริหารและบุคลากร ม.ทักษิณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

6 มิ.ย. 67 116

  จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ส่งผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมทั้ง 2 พื้นที่ ซึ่ง ผู้แทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานทุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล