ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567  ปรับแนวคิด เปลี่ยนเทรนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคสมัย

ม.ทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 ปรับแนวคิด เปลี่ยนเทรนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคสมัย

6 มิ.ย. 67 122

           ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  โดยมี ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทรนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้ทันยุคกันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมปัจจุบัน”  ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม สันทนาการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมสันทนาการ และกิจกรรม “รู้จักตน เข้าใจคน สนใจงาน”  กิจกรรม “ภาวะการเป็นผู้นำ กับการจัดการองค์กร”  โดย คุณอนวัช  มีเคลือบ นักวิชาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  และการสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มองค์กรนิสิตประจำปีการศึกษา 2567” โดย บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต

...........................

ภาพข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิต

เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร  

#ผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต #พัฒนาศักยภาพผู้นำ  #ฝ่ายกิจการนิสิต #TSUNEWS  #มหาวิทยาลัยทักษิณ