คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับ UniMAP จัดโครงการค่ายนวัตกรรมสังคม Social Innovation Camp : UniMAP

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับ UniMAP จัดโครงการค่ายนวัตกรรมสังคม Social Innovation Camp : UniMAP

6 มิ.ย. 67 234

         

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ UniMAP (Universiti Malaysia Perlis) มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการค่ายนวัตกรรมสังคม Social Innovation Camp : UniMAP โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสังคม ภาษา และวัฒนธรรมต่างชาติผ่านค่ายนวัตกรรมสังคม รวมทั้งได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยียาง ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ซึ่งวันที่ 4 มิถุนายน 2567  ได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก UniMAP (Universiti Malaysia Perlis) มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย ในห้วข้อ “Smart Materials: Self-Healing Natural Rubber” โดย Dr. Mohd Hafiz Bin Zainol   และในหัวข้อ “Novel Uses of Glycerol as Processing Oil in Natural Rubber/Carbon black Composites” โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม Campus Tour โดยการนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินชมห้องปฏิบัติการ และพูดคุยเพื่อระดมความคิดในการคิดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมจากวัตถุดิบยางพารา

สำหรับค่ายนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Camp : UniMAP) นิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน พร้อมกับที่ปรึกษาแต่ละทีม ได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมจากวัตถุดิบ “ยางพารา” และเข้าร่วมรับชมการแสดงมวยไทย จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศมาเลเซีย ได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรม และการถ่ายทอดศิลปะมวยไทย ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมสังคม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

... .................................

ภาพข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียบเรียง : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

#Social_Innovation_Camp  #UniMAP #Faculty_of_Engineering_TSU  #TSU #Natural_Rubber  #TSUNEWS