โนราไทยดังไกลในต่างแดน

โนราไทยดังไกลในต่างแดน

8 มิ.ย. 67 130

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) และคณะโนรา บ้าน 168 สงขลา แสดง ณ  นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี พร้อมร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "SHADOW IS EVERYWHERE : ในแสงเงา เราเพื่อนกัน" ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมความงดงามของหนังตะลุงและโนราร่วมกับผลงานร่วมสมัยในโลกตะวันตก นิทรรศการฯ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์   สถานที่จัดแสดง  ณ  5118/A ถนนคาเล ลากา ซานโลเรนโซ เขตคัสเตโล นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

..........................
ข้อมูล/ภาพ  Songchai Buachum

#โนรา  #คณะศิลปกรรมศาสตร์  #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts  #มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  #ศิลปกรรมเพื่อสังคม #TSU #มหาวิทยาลัยทักษิณ