ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านระบบ TSU-E-Donation เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในโครงการมหกรรมดนตรีและนวัตกรรม (Big Music and Arts Festival)

ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านระบบ TSU-E-Donation เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในโครงการมหกรรมดนตรีและนวัตกรรม (Big Music and Arts Festival)

8 มิ.ย. 67 104

ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านระบบ TSU-E-Donation เพื่อเป็นทุนการศึกษา ในโครงการมหกรรมดนตรีและนวัตกรรม (Big Music and Arts Festival)

โดยสามารถบริจาคได้ที่ https://edonate.tsu.ac.th/about-campaign/241   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2567  และขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมดนตรีและนวัตกรรม (Big Music and Arts Festival) ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2567 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

* กิจกรรมบูธขายผลงานออกแบบ และกิจกรรม Work Shop
* กิจกรรมการประกวดวาดเส้น
* กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต
* กิจกรรม Work Shop (ด้านทัศนศิลป์)
* กิจกรรมโฟล์คซอง
* กิจกรรมการแสดงโชว์วงสมัยนิยม
* กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสมัยนิยม (สตริง)
* กิจกรรมการแสดงวงโยธวาทิต
* กิจกรรมการแสดงดนตรี Big Band/Sting Combo
* กิจกรรมพิธีเปิด Orchestra และแสดงโชว์
* กิจกรรมการแข่งขันเปียโน
* กิจกรรมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง
* กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโนรา ระดับมัธยมศึกษา
* กิจกรรมชุดการแสดง มโนราห์ เดอะฟิวชั่น

ทั้งนี้ท่านจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร 074-317600 ต่อ1714
Facebook page : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU
รายละเอียดเพิ่มเติม www.art.tsu.ac.th

..............................

#คณะศิลปกรรมศาสตร์   #Faculty_of_Fine_and_Applied_Arts  #มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  #ศิลปกรรมเพื่อสังคม    #TSU  #มหาวิทยาลัยทักษิณ