มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

10 มิ.ย. 67 141

มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567

 

     งานนี้เป็นเวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เข้มแข็ง โดยมี Session หลากหลายที่น่าสนใจ เช่น

     1. BCG Engagement: Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy, Social Finance
     2. Health & Well-being Engagement: Health Care, Well-being
     3. Culture & Art Engagement: Culture & Art, Soft Power, Creative Economy
     4. Innovation for Society: Social Innovation, Social Enterprise, Creative Tourism
     5. Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)
     6. A case Study with Carnegie Classification for Community Engagement Thailand

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณยินดีร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วนที่สำคัญและมุ่งหวังที่จะนำความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับมาพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

..................
เรียบเรียบ :  สำนักงานส่งเสริมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ