4 ตัวแทนนิสิต TSU สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลก

4 ตัวแทนนิสิต TSU สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลก

11 มิ.ย. 67 165

4 ตัวแทนนิสิต TSU สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลก - ในโครงการ  Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program ) โดยนิสิตทั้ง 4 ตัวแทนนิสิต TSU  ในการแข่งขันต่อในระดับประเทศ และเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจในต่างประเทศ

4 ตัวแทนนิสิต TSU สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลก
ในโครงการ  Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program )
โดยนิสิตทั้ง 4 ตัวแทนนิสิต TSU  ในการแข่งขันต่อในระดับประเทศ และเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจในต่างประเทศ  ประกอบไปด้วย 

 

นายวิลดาน มูนะ
นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

นางสาววาณีดา มูนะ
นิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

 

นางสาวพรรณชนก แก้วชูแสง
นิสิตสาขาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายอานนท์ ภูหวังดี นิสิต
สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   


รวมส่งกำลังใจให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยนะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  พี่กัล (0872751098)  พี่อ้อม (061-9875997)
#ELP #ExperientialLearningProgram #ELPProgram #SSIP #TSU
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/SSIPTSU