ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 ก.ย. 65 1110
 
     ขอแสดงความยินดีกับนายศตวรรษ พันธนียะ และนายณัฐกานต์ ธีระกุลพิศุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 (ภาคสมทบ) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเป็นตัวแทนภาค 9 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. 2565 รอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม