ขอแสดงความยินดี อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

9 ก.ย. 65 425
 
     ขอแสดงความยินดี อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัล "International Outstanding Award 2022 for Management in Community Health Services" โดยเดินทางไปรับรางวัลในคราว ประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th Greater Mekong Subregion (GMS) Public Health Academic Network ในวันที่ 2 กันยายน ที่พัทยา จ. ชลบุรี