สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล INCUBATEE AWARDS FOR POTENTIAL TECHNOLOGY TRANSFER - Thai -BISPA Awards 2022

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล INCUBATEE AWARDS FOR POTENTIAL TECHNOLOGY TRANSFER - Thai -BISPA Awards 2022

22 ก.ย. 65 539

     บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ได้รับรางวัล INCUBATEE AWARDS FOR POTENTIAL TECHNOLOGY TRANSFER - Thai -BISPA Awards 2022 // สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี Thai BISPA Day 2022 ขึ้น ในหัวข้อ “ESG for Early-Stage” เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี และเป็นการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม

     ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

* รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นายกสมาคม Thai-BISPA กล่าวต้อนรับ

* กล่าวปาฐกถา Keynote: ESG For Early-Stage: Why And How

* พิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2022

* เสวนา “ถอดรหัส ESG –แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

* เสวนา “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนฯ (TBIR)"

* Thai-BISPA X TBAN Early-Stage Investment Pitching

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU

Facebook.com : ICEI TSU

Website : https://icei.tsu.ac.th/

Youtube : ICEI TSU

TIKTOK : @iceitsu