ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย

5 ต.ค. 65 559

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรัญญา ยอดศรี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ในชื่อผลงาน ร่องรอยเท้าพ่อ ในการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย