ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 พ.ย. 65 2621

     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความเป็นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2565-2568