มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอน การลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอน การลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

7 พ.ย. 65 2377

     มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอน การลงทะเบียน และการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนนิสิตฯ วันและเวลาราชการ

???????? วิทยาเขตสงขลา https://www.facebook.com/Registrar.TSU โทรศัพท์ 074 317 644

???????? วิทยาเขตพัทลุง https://www.facebook.com/profile.php?id=100010931583084 โทรศัพท์ 074 673 206 และ 074 609 600 ต่อ 7170 - 7173 

รายละเอียดประกาศ 

???????? https://enroll.tsu.ac.th/public/newslist.jsp?fbclid

???????? https://drive.google.com/file/d/1SV_vuER5DLyad0d44XEnr5x_HqChDuA3/view?