ขอแสดงความยินดี กับนายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี กับนายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 ธ.ค. 65 557

     ขอแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประเภทการพัฒนางานประจำ เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ" มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต