ประมวลภาพบรรยากาศในกิจกรรม  การรับรางวัล Best of the Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ประมวลภาพบรรยากาศในกิจกรรม การรับรางวัล Best of the Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

21 ธ.ค. 65 1470

     ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะคลายปวดสมุนไพรว่านเอ็นเหลือง ผลงานนิสิตทีม "TTM Wonderful patches"  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล Best of the Best ประเภทคิดดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ปี 2565 ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     ขึ้นรับมอบโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท นำโดย อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน อาจารย์ ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และตัวแทนนิสิต ทีม "TTM Wonderful patches" สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง จังหวัดตรัง และคุณระพีพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค17 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา ภาพ/ข่าว : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน