นิสิตดุริยางคศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ 2566

นิสิตดุริยางคศาสตร์ไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ 2566

25 ม.ค. 66 458

     ขอแสดงความยินดีกับ นายเสกข์ศักย์ ไชยชาญ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงพญาครวญสามชั้น 

     ฝึกซ้อมโดย ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ เครื่องกำกับจังหวะ นายพัชรพล กิ้มถ้อง  โทน-รำมะนา และนายชนาธิป คงอ่อน ฉิ่ง ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา