อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลเหรียญเงิน The 23rd International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลเหรียญเงิน The 23rd International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition

10 เม.ย. 66 590

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน The 23rd International Calligraphy and Painting Exchange Exhibition, Venue Tokyo Metropolitan Art Museum, Japan.

ภายใต้แนวคิด : สีสันจากสภาพแวดล้อมทางภาคใต้

วันที่ 24-31 มีนาคม 2566 ณ Tokyo Metropolitan Art Museum กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น