นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวดแผนที่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวดแผนที่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

13 มิ.ย. 66 378

     ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตตินันท์ ชูสุวรรณ และนายพงศธร ขาวเผือก นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสคว้า 2 รางวัล ระดับประเทศ จากโครงการประกวดแผนที่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

     ซึ่งจัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา
โดยรางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลประเภทยอดเยี่ยม การจัด classification & representation และรางวัลประเภทดีเด่น แผนที่สวยงาม โดย นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศไทย