4 ตัวแทนนิสิต ม.ทักษิณ สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลกในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program )

4 ตัวแทนนิสิต ม.ทักษิณ สู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อฝึกความเป็นนักธุรกิจในเวทีระดับโลกในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs (ELP Program )

19 มิ.ย. 66 368

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs:ELP Program

โดยมีรายชื่อดังนี้

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

• นายธนวชร หนูแสง

• นางสาวฐิติชญา วงศ์คชาธร

• นายกิตติพงศ์ แก้วขอมดี

• นายไดโนเสาร์ พันธฤทธิ์

พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายนิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ ,นายชนุดม แก้วจินดา ,นางสาวณัฐนิช ยะโกบ ,นายจุลินทิพย์ พุทธวงศ์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา ,นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง ,นางสาวพรธิตา พนาโยธากุล ,นางสาวนัสรีนันท์ หวันเหล็ม

     โดยนิสิต ทั้ง 12 คนจะเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp รอบระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ พร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในต่างประเทศ จำนวน 35 คนทั่วประเทศต่อไป