มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

21 มิ.ย. 66 504

     วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
เพื่อร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคล โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต่อไป