ม.ทักษิณ นำนิสิตใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ม.ทักษิณ นำนิสิตใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

22 มิ.ย. 66 241

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-08.30 น. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

     

     โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 550 ต้น ได้แก่ ต้นพะยอม และต้นหางนกยูงฝรั่ง บริเวณโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นิสิต และบุคลากร ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง และบุคลากร
สำหรับ ต้นพะยอม และต้นหางนกยูงฝรั่ง เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและออกดอกสวยงาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ในบริเวณโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เกิดความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่