ผู้แทนกลุ่มองค์กรนิสิต ม.ทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แทนกลุ่มองค์กรนิสิต ม.ทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 มิ.ย. 66 270

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้แทนกลุ่มองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา  เพื่อร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคล โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายณัฐพงศ์ นาคเกลี้ยง  รองนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ นำกล่าวคำถวายพระพร