คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ยกทัพนักวิทย์ร่วมอบรมความปลอดภัย พร้อม MOU เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ยกทัพนักวิทย์ร่วมอบรมความปลอดภัย พร้อม MOU เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

29 มิ.ย. 66 238

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวิชัยรัตนากีรณวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือการยกระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งในโอกาสนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ หลักสูตร"มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566