ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

6 ก.ค. 66 277

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์”  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นการขอมอบตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ 

     เริ่มกิจกรรมด้วยนิสิตกล่าวบทบูชาครู และตัวแทนนิสิตมอบพานไหว้ครูให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ นิสิตทุกคนแสดงความเคารพ ซึ่งนิสิตมุสลิมได้ร่วมขอดุอาร์อวยพรครู 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี  และได้เจิมตำรา ไอแพด  โน๊ตบุ๊ค พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งนิสิต บุคลากร และคณาจารย์

     โดยผู้แทนนิสิตไทยพุทธแต่ละคณะได้มอบพานดอกไม้ให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมแสดงความเคารพต่ออาจารย์ พร้อมพูดแสดงความรู้สึกและมอบรางวัลครูในดวงใจ และช่อดอกไม้ให้แก่อาจารย์  ส่วนนิสิตไทยมุสลิมได้ทำการขอดุอาร์เพื่ออวยพรครู หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลได้แก่

- รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

- เกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

- รางวัลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ/อ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ

และมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ทุนละ 5,000 บาท โดยผู้บริหารและคณาจารย์