ม.ทักษิณ เข้าร่วม IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เชื่อมความสัมพันธ์สามแผ่นดิน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ม.ทักษิณ เข้าร่วม IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เชื่อมความสัมพันธ์สามแผ่นดิน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

9 ก.ค. 66 404

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 กรกฏาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 22  ณ มหาวิทยาลัย SYIAH KUALA University ACEH ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่  8-12 กรกฏาคม พ.ศ. 2566  โดยมีมหาวิทยาลัย SYIAH KUALA University ACEH เป็นเจ้าภาพ 

ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 12 มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม  IMT-GT Varsity Council  จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยครั้งนี้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า  800 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 ด้านคือ ด้านการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการสัมมนาวิชาการ สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณมีนิสิตและบุคลากร เข้าร่วม 63 คน  การจัดงาน IMT-GT  กำหนดจัดขึ้นทุกปี โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมหาลัยทักษิณจะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานอีกครั้ง ในครั้งที่ 24  ในปี พ.ศ. 2568

กิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาผู้นำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของสามประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต