นักวิจัยและผู้ประกอบการ SSIP TSU ได้รับ 4 รางวัล จากกิจกรรม STSP Innovation Awards 2022

นักวิจัยและผู้ประกอบการ SSIP TSU ได้รับ 4 รางวัล จากกิจกรรม STSP Innovation Awards 2022

10 ก.ค. 66 388

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ ในการสนับสนุนของ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ (SSIP TSU) ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม รางวัล STSP Innovation Awards 2022 จำนวน 4 รางวัล ระดับภูมิภาค จาก 2 สาขานวัตกรรม 

สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ :
รองชนะเลิศอันดับ 1 รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 อาจารย์ ดร.วีระวุฒิ แนบเพชร

สาขานักธุรกิจนวัตกรรม :
รองชนะเลิศอันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกร คอนโทรล

รองชนะเลิศอันดับ 3 บริษัท ปาล์มแพคเกจจิ้ง จำกัด

     สำหรับกิจกรรม STSP Innovation Awards 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) โดยกิจกรรม STSP Innovation Awards เป็นกิจกรรมสร้างกำลังใจให้กับนักวิจัย และผู้ประกอบการที่มีผลงานเด่น ซึ่งนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไป