สสช. ม.ทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากพะยูน จัดประกวดแข่งขันแกงส้มปลาสามน้ำในทะเลสาบสงขลา ในงาน ตามรอย ของหรอย ปากพะยูน ประจำปี 2566

สสช. ม.ทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากพะยูน จัดประกวดแข่งขันแกงส้มปลาสามน้ำในทะเลสาบสงขลา ในงาน ตามรอย ของหรอย ปากพะยูน ประจำปี 2566

8 ก.ค. 66 272

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้โครงการทะเลสาบสงขลานิเวศแห่งการเรียนรู้สู่มรดกโลกร่วมกับเทศบาลตำบลปากพะยูน ได้ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน แกงส้มปลาสามน้ำในทะเลสาบสงขลา ในงาน "ตามรอย ของหรอย ปากพะยูน" ประจำปี 2566  ณ อาคารท่าเรือตลาดปากพะยูน

โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 ทีม โดยมีกรรมการเกียรติมศักดิ์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1)อาจารย์สมคิด ทองสง   สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3)นายเคนทร์  หนูฤทธิ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง 4)นางเตือนใจ  ปัตโถ พยาบาลวิชาชีพบำนาญ 5)นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณาสุขอำเภอปากพะยูน ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัตถุดิบปลาสามน้ำที่เป็นปลาที่ขึ้นชื่อในรสชาติความอร่อยจากหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลาขี้ตัง ปลาหัวโม่ง ปลามิหลัง(ดุกทะเล) ปลากระบอก ปลาพรม เป็นต้น การแข่งขันมีเวลา 45 นาที บรรยากาศคึกคักทั้งลีลาการทำและเทคนิคภูมิปัญญาใต้ ตั้งแต่การล้างไม่ให้ปลาคาวการใช้ส้มชนิดต่างๆ ได้แก่ มะนาว ตะลิงปริง ลูกเขาคัน มะปราง เป็นต้น 

ผลการประกวดแข่งขันทีมชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แกงส้มปลาหัวโม่งใส่ส้มตะลิงปริง โดย นางนิตยา สุระกำแหง 
อันดับ 2  ได้แก่ แกงส้มปลามิหลัง โดย นางสาวสุชาวดี  ทัยชะรัด 
อันดับ 3 ได้แก่ แก่งปลาหัวโม่ง โดย นายธรรมรัตน์ ศรีสุวรรณ