ทักษิณาคาเฟ่สาขาสงขลา ก้าวสู่ปีที่ 2 ฉลองยอดขาย 2 ล้านบาท พร้อมมอบทุนสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนิสิต

ทักษิณาคาเฟ่สาขาสงขลา ก้าวสู่ปีที่ 2 ฉลองยอดขาย 2 ล้านบาท พร้อมมอบทุนสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนิสิต

12 ก.ค. 66 438

12 กรกฎาคม 2566 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดก้าวสู่ปีที่ 2 ทักษิณาคาเฟ่ สาขาสงขลา ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เพื่อตอบแทนลูกค้าและฉลองยอดขายครบ 2 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดกิจกรรม

 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

- กิจกรรมรับมอบทุนสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนิสิต มูลค่า 100,000 บาท

- กิจกรรมการเปิดตัวโครงการถ่ายภาพทักษิณาคาเฟ่ และการสร้างคอนเทนต์ Tik Tok

- กิจกรรมการเปิดรับสมัครสมาชิกทักษิณาคาเฟ่ พร้อมรับของที่ระลึก

- กิจกรรมการร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล                           

พร้อมรับฟังการแสดงดนตรีจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์