นิสิตจิตอาสา ม.ทักษิณ ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

นิสิตจิตอาสา ม.ทักษิณ ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

23 ก.ค. 66 233

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ชมรม กยศ. ทำดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการ “นิสิต กยศ. จิตอาสา สร้างสุข สู่ชุมชน”  ตอน ทะเลสะอาดด้วยมือเรา ภาค 3 ขึ้น ณ หาดชลทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสรรค์สร้างนิสิตร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม คืนความสะอาดให้หาดชลาทัศน์ด้วยการเก็บขยะจากนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปู จำนวน 30 ล้านตัวและสร้างบ้านปลาให้กับท้องทะเลอ่าวไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสงขลา