คณะวิทยาศาสตร์ จัด Workshop ติวเข้มนักวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Workshop ติวเข้มนักวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

3 ส.ค. 66 182

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม Research Workshop Topic: How to Get Published in a Scholarly Journal Tips by an Elsevier Editor “ทำอย่างไรเพื่อได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Scholarly journal)” วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบออนไลน์ผ่าน WebEx

ซึ่งรับเกียรติจากวิทยากรถึง 2 ท่าน คือ Prof. Dr. Yves Gagnon Editor, Woodhead Series in Bioenergy, Elsevier Editor, Wind Energy Engineering Book Series, Elsevier Peter Lewis Associate Publisher for Clean Energy and Technology, Elsevier และรองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภายนอกกว่า 30 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ