ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง (ภาคใต้)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง (ภาคใต้)

4 ส.ค. 66 251

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินกับ นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4  ได้รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2565